Alléluia
Joy Hjerstedt
Gm  Cm  Gm  D7  Gm  Cm  Gm 
Allé lu ia,   allé lu ia.
Gm  Eb  Cm7  D7  Gm  D7 
Alléluia,  allé luia,  allélu ia.
Gm  Eb  Cm7  D7  Gm 
Alléluia,  allé luia,  allélu ia.

Gm  Cm  Gm  D7  Gm  Cm  Gm 
Jésus  est le  roi,   Jésus  est le  roi.
Gm  Eb  Cm7  D7  Gm  D7 
Il est le  roi de  gloire,  allélu ia.
Gm  Eb  Cm7  D7  Gm 
Il est le  roi de  gloire,  allélu ia.

Gm  Cm  Gm  D7  Gm  Cm  Gm 
Tu  es le  roi,   tu  es le  roi.
Gm  Eb  Cm7  D7  Gm  D7 
Tu es le  roi de  gloire,  allélu ia,
Gm  Eb  Cm7  D7  Gm 
Tu es le  roi de  gloire,  allélu ia.

Gm  Cm  Gm  D7  Gm  Cm  Gm 
Hou mal kei nou,   hou mal kei nou.
Gm  Eb  Cm7  D7  Gm  D7 
Hou mèlèkh  hamla khim,  hallelu ia,
Gm  Eb  Cm7  D7  Gm 
Hou mèlèkh  hamla khim,  hallelu ia.